Disclaimer

Inhoud van de website
De inhoud van de Nederlandstalige websites http://www.villapparte.nl en https://villapparte.com en de bijbehorende subdomeinen wordt met de grootste zorg gecreëerd. Fanny (Francisca Henrica) Giethoorn-Meijer, onder de naam “Villapparte”, van de Venstraat 10, 5555 KK Valkenswaard, Nederland (beheerder van de website) neemt evenwel geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de verstrekte inhoud.

Omvang van het aanbod van de website
Op de websites http://www.villapparte.nl en https://villapparte.com en de bijbehorende subdomeinen worden vakantiewoningen en appartementen uitsluitend gepresenteerd. De vakantiehuizen en appartementen kunnen niet via deze pagina’s geboekt of gereserveerd worden. De exploitant van deze site is in ieder geval geen reisorganisator/bemiddelaar. Daarom zijn de eigenaren en verhuurders van de vakantiehuizen en appartementen zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van alle gerelateerde transacties. De eigenaren en verhuurders zijn ook de contactpersoon voor alle vragen over de vakantiehuizen en appartementen, voor boekingen en eventuele klachten. Voor andere vragen over de website en de bijbehorende subdomeinen staat de exploitant/beheerder van de website uiteraard altijd tot uw beschikking. De contactgegevens van de exploitant van de website zijn te vinden in het impressum.

Beschikbaarheid van de website
Fanny Giethoorn-Meijer beoogt de dienst zo onbeperkt mogelijk aan te bieden. Zelfs met alle zorgvuldigheid kan onbeschikbaarheid of onderbreking van beschikbaarheid van de website niet uitgesloten worden. Zij behoudt zich het recht voor om het aanbod te allen tijde te wijzigen of te stoppen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onderbrekingen of andere storingen die worden veroorzaakt door onjuist gecreëerde bestanden of formaten die niet correct zijn gestructureerd.

Auteursrechten en merkrechten
De inhoud en werken gemaakt door Fanny Giethoorn-Meijer op deze websites zijn beschermd door auteursrechten en merkrechten. Het kopiëren, verwerken, distribueren en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht of merkrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de beheerder is aangemaakt, worden de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden bedoeld. Als u toch een inbreuk op het auteursrecht opmerkt op deze websites, stel ons hiervan dan schriftelijk op de hoogte. In geval van overtreding van de wet wordt dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderd.

Opmerking over externe links
Fanny Giethoorn-Meijer is verantwoordelijk voor de eigen inhoud van de websites http://www.villapparte.nl en https://villapparte.com. Kruisverwijzingen (“links”) naar de inhoud van andere aanbieders/websites moeten onderscheiden worden van deze eigen inhoud. Fanny Giethoorn-Meijer maakt gebruik van deze “links” om “vreemde inhoud” te gebruiken die op deze manier wordt gekenmerkt.

“Links” zijn altijd “levende” (dynamische) referenties. Fanny Giethoorn-Meijer controleerde de “vreemde inhoud” tijdens de eerste koppeling om na te gaan of het een mogelijke civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen veroorzaken. Zij controleert echter niet doorlopend of wijzigingen van deze “vreemde inhoud” waarnaar verwezen wordt op de websites, alsnog aansprakelijkheid kunnen veroorzaken. Wanneer ze ontdekt, of door anderen schriftelijk opmerkzaam gemaakt wordt, dat een specifiek aanbod dat via een “link” in haar websites is gekoppeld, zal leiden tot een privaat- of strafrechtelijke aansprakelijkheid, wordt de verwijzing naar dit aanbod verwijderd.

Fanny Giethoorn-Meijer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit van de “links” of de inhoud van gekoppelde en genoteerde websites die door andere aanbieders worden beheerd.

Online-geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR platform), beschikbaar op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres is te vinden in ons impressum. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan het geschillenbeslechtingsproces.