Privacyverklaring

01 Algemeen

Ik, Francisca Henrica (Fanny) Giethoorn-Meijer, handelend onder de naam “Villapparte”, van de Venstraat 10, 5555 KK Valkenswaard, Nederland, eigenaar en beheerder van de Nederlandstalige website http://villapparte.nl en https://villapparte.com. en de bijbehorende subdomeinen respecteer de regels van Europese gegevensbeschermingswetten en neem daarom de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus.

Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door mij verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden door mij alleen verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen. In geen enkel geval zullen de verzamelde gegevens worden gebruikt, verkocht of anderszins worden overgedragen aan derden buiten mijn bedrijf, tenzij dit essentieel is voor de uitvoering van een overeenkomst. De volgende voorschriften informeren u over de aard, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens. Dit privacy-beleid is alleen van toepassing op mijn websites. Als u via links op mijn pagina’s wordt doorgestuurd naar andere websites, informeert u zich dan daar over de behandeling van uw gegevens.

02 Verzameling van uw gegevens

Voor het louter informatieve gebruik van mijn webpagina’s is het niet nodig dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Om technische redenen worden alleen o.a. de volgende gegevens die uw internetbrowser naar mij verzendt, vastgelegd:

Browser type en versie
gebruikt besturingssysteem
Website van waaruit u ons bezoekt (Referring URL)
Website die u bezoekt
Datum en tijd van uw bezoek

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt en laten daarom geen relatie over een bepaalde persoon zien. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om mijn websites en mijn aanbiedingen te optimaliseren. Na evaluatie worden deze gegevens verwijderd.

Als u per e-mail contact met me opneemt, bewaar ik uw e-mailadres om uw vragen te beantwoorden. Wanneer u via het contactformulier contact opneemt, worden uw gegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer) opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor het leveren van onze diensten. In specifieke gevallen kan het bewaren van gegevens vereist zijn vanwege wettelijke of juridische verplichtingen.

03 Informatie over cookies

Cookies worden gebruikt om meerdere bezoeken van een website door dezelfde gebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computer. Als u onze pagina(s) opnieuw bezoekt, zullen deze cookies informatie bevatten om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op uw IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De op deze manier verkregen informatie dient om onze website te optimaliseren en om u gemakkelijker toegang tot onze site te geven.

U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf voorkomen door “Geen cookies accepteren” te selecteren in uw browserinstellingen. Dit kan echter resulteren in een functionele beperking van onze website.

04 Bestandsdata

Uw persoonsgegevens worden, voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de contractuele relatie, uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het contract. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis, zullen uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden buiten het contract.

Op bevel van de bevoegde autoriteiten kan ik in individuele gevallen informatie over deze gegevens verstrekken.

05 Gebruiksgegevens

Uw persoonlijke gegevens, die nodig zijn om het gebruik van mijn aanbiedingen mogelijk te maken en te af te rekenen (gebruikersgegevens) worden gebruikt voor de uitvoering van het contract. Onder gebruiksgegevens vallen in het bijzonder de kenmerken van uw identificatie, informatie over het begin en einde en de omvang van het gebruik en de informatie over de gebruikte diensten. Gebruiksgegevens voor facturering (zgn. Factuurgegevens) mag ik doorgeven aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het doel van facturering van de gebruiker. Na de volledige betaling van mijn factuur worden deze gebruikers- en factuurgegevens verwijderd. Het verwijderen kan worden uitgesteld wanneer dat noodzakelijk is vanwege wettelijke, statutaire of contractueel vereiste bewaringstermijnen.

Op bevel van de bevoegde autoriteiten kan ik in individuele gevallen informatie over deze gegevens verstrekken.

06 Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Ik gebruik Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, “Google”, op mijn site. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de locatie en de frequentie van uw websitebezoek, inclusief uw IP-adres, wordt naar Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Ik gebruik Google Analytics op mijn website met de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. In dit geval wordt uw IP-adres al ingekort en dus geanonimiseerd door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere Europese verdragsstaten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van mijn site te evalueren, om rapporten over mijn websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

Google zal, naar eigen zeggen, uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Ik wil er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van mijn website volledig kunt gebruiken.

Google biedt ook een deactivatie add-on voor de meest populaire browsers, waardoor je meer controle hebt over wat Google verzamelt over de sites die je bezoekt. De add-on informeert de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat geen website bezoek informatie naar Google Analytics moet worden verzonden. De invoegtoepassing voor Google Analytics uitschakelen verhindert echter niet dat er informatie naar mij wordt verzonden of naar andere webanalyseservices die ik mogelijk gebruik. Meer informatie over het installeren van de browser-add-on is beschikbaar via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

07 Gebruik van Facebook

Mijn websites gebruiken zogenaamde sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com (“Facebook”). Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Gedetailleerde informatie over de functies van deze plugins en hun herkenbaarheid/uiterlijk is te vinden op de volgende website: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

De pagina’s van mijn websites die sociale Facebook-plug-ins bevatten, maken via uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook wanneer u ze opent. Aan Facebook wordt dankzij deze plug-in de informatie verzonden dat de betreffende pagina van mijn website door u is geopend.

Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebookaccount koppelen. Als u een interactie met de plug-ins creëert, bijvoorbeeld door de ‘Like’-knop in te drukken of een reactie achterlaat, wordt de relevante informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Ook als u geen lid bent van Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres ophaalt en opslaat.

Met betrekking tot het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, verwijs ik naar de Facebook Privacy Policy: http://www.facebook.com/policy.php. Daar vindt u ook een overzicht van de instellingsopties in uw persoonlijke Facebook-profiel voor de bescherming van uw privacy en uw bijbehorende rechten.

Om te voorkomen dat Facebook de bovenstaande informatie van uw bezoek op mijn website verzamelt, logt u uit bij Facebook voordat u mijn pagina bezoekt. Om algemene toegang van Facebook tot uw gegevens te voorkomen, kunt u de optie “Blokkeer cookies van derden” in uw browserinstellingen selecteren. Dan stuurt de browser geen cookies naar de server voor ingebedde inhoud van andere aanbieders. Met deze instelling werken buiten de “like” knop andere functies echter mogelijk niet meer.

08 Gebruik van Google+

Mijn websites gebruiken de knop “+1” op het sociale netwerk van Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De knop is herkenbaar aan het teken “+1” op een witte achtergrond.

Wanneer u een pagina op mijn website bezoekt die een dergelijke knop bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de knop ‘+1’ wordt door Google rechtstreeks naar uw browser verzonden en door Google in de website opgenomen. Daarom heb ik geen controle over de hoeveelheid gegevens die Google via de knop verzamelt, maar neem aan dat uw IP-adres wordt opgenomen.

Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het Privacybeleid van Google voor de knop “+1”: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html.

Als u een Google Plus-lid bent en niet wilt dat Google informatie over u via mijn website verzamelt en deze koppelt aan uw Google-lidmaatschapsgegevens, moet u uitloggen bij Google Plus voordat u onze website bezoekt.

09 Gebruik van X

Op mijn pagina’s zijn functies van de dienst X opgenomen. Deze functies worden geleverd door X Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door X en de “Re-Tweet” -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw X-account en gedeeld met andere gebruikers. In het proces worden gegevens ook verzonden naar X.

Ik wijs erop dat ik als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte ben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door X. Zie het X-privacybeleid op http://twitter.com/privacy voor meer informatie.

Je kunt je privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de Accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings

10 Gebruik van Pinterest

Ik gebruik de pinterest.com-service op mijn websites. Pinterest.com is een service van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. De geïntegreerde “Pin it” -knop op onze site geeft Pinterest de informatie dat u de betreffende pagina van mijn website hebt bezocht. Als u bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest dit bezoek op mijn pagina aan uw Pinterest-account toewijzen en zo de gegevens koppelen. De verzonden gegevens door op de knop “Pin it” te klikken, worden door Pinterest opgeslagen. Raadpleeg het Pinterest-privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de instellingen voor verzameling, verwerking, gebruik, rechten en privacy. Deze informatie is beschikbaar op http://pinterest.com/about/privacy/.

Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan mijn website aan uw Pinterest-account toewijst, moet u zich afmelden bij uw Pinterest-account voordat u onze site bezoekt.

11 Gebruik van LinkedIn

Ik gebruik de LinkedIn-service op mijn website. LinkedIn is een service van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Elke keer dat u mijn website bezoekt, die een dergelijke component heeft, zorgt dit component ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van het LinkedIn-component downloadt.

Via dit proces wordt LinkedIn geïnformeerd over welke specifieke pagina van mijn website op dat moment wordt bezocht. Als u op de LinkedIn “Recommend Button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van mijn pagina’s koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Als gevolg hiervan kan LinkedIn het bezoek aan mijn pagina’s koppelen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Ik heb geen controle over de gegevens die LinkedIn verzamelt of de omvang van de gegevens die door LinkedIn worden verzameld. Ook ben ik niet op de hoogte van de inhoud van de gegevens die aan LinkedIn worden verzonden. Zie de privacyverklaring van LinkedIn voor meer informatie over de gegevensverzameling, rechten en instellingsopties van LinkedIn. Deze kennisgevingen zijn te vinden op http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12 Gebruik van Instagram

Op mijn website worden zogenaamde sociale plug-ins (“plug-ins”) gebruikt door Instagram, die wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”).

Wanneer u een pagina op mijn website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Instagram naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van mijn website geopend heeft, zelfs als je geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet ingelogd bent op Instagram.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram het bezoek aan mijn website onmiddellijk toewijzen aan uw Instagram-account. Als u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram” te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op je Instagram-account gepost en daar getoond aan je contacten.

Ten aanzien van het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Instagram de via mijn website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich afmelden bij Instagram voordat u mijn website bezoekt.

13 Toestemming, herroeping, bezwaar en informatierechten

Voor zover ik gegevens gebruik voor een doel dat uw toestemming vereist overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zal ik altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en uw toestemming registreren in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften.

U kunt uw gegeven toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect en / of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw gegevens voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en opinieonderzoek

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, over hun herkomst en ontvanger, over de autorisatie, het blokkeren of verwijderen van gegevens en over de intrekking van verleende toestemming en het doel van de gegevensverwerking.

Voor het intrekken van een toestemming, een bezwaar of verzoek om informatie volstaat een eenvoudig bericht aan:

Villapparte

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming;

Francisca Henrica (Fanny) Giethoorn-Meijer

Van de Venstraat 10

5555 KK Valkenswaard

Nederland

Contact:

Telefoon: 0031 (0) 633 131 221

E-Mail: info@villapparte.com

Stand: April 2020